Home >> עצות וקטעים >> קבוצה דמיונית
קבוצה דמיונית

קבוצה דמיונית

מהי אותה הקבוצה, שאליה אני אמור להתחבר? ולמה אני מתחבר בדיוק? קבוצה היא תיאור נכון של החברים במצב המתוקן. כל אחד מאיתנו צריך לראות ולהרגיש את חבריו כגדולי הדור. עלינו להשתדל ולקבל את חברינו כפי שהם מבפנים, להתייחס לכולם כמתוקנים, ולא להתסכל על החיצונית שלהם, כי מה שנראה לנו מבחוץ אנו פוסלים על ידי האגו שלנו. בראייה הרגילה שלנו, אנו קולטים רק את חיצוניותם ולכן פוסלים את כולם. לכן, עלינו להשתמש בדימיון בכדי ליצור את אותה הקבוצה הדמיונית המתוקנת.