Home >> שיעורי קבלה >> צריכים להתחבר

צריכים להתחבר

עד היום התפתחנו בצורה אינדיבידואלית וכיום הגענו למצב שאנו צריכים להתחבר. גם חלק גדול מהמדענים כבר מגיע להכרת הזו – כולם מדברים על זה שצריך שיטה איך להתחבר. וחכמת הקבלה היא שיטת החיבור

עוד רצון אחד
האדם צריך לתאר שמה שהוא משיג עכשיו ב-5 חושים שלו זה הכל הפנימיות שלו – הדומם, הצומח והחי שהוא משיג זה כל החלקים של הרצון שלו, וחלקי הרצון האלה נמצאים מחוץ לו והוא לא מרגיש איתם חיבור, איחוד, שהם שייכים לו. וחוץ מהרצונות הללו יש בו עוד רצון אחד שנקרא דרגת המדבר. שהרצון הזה טמון בתוך האדם, נמצא אך נסתר ממנו. ואם הרצון הזה מתחיל להתפתח בתוך האדם, להראות את עצמו, האדם מתחיל להרגיש אי נעימות גדולה, חוסר חשק, ומתחיל לשאול בשביל מה חיים, למה חיים, מה הטעם בחייו.

לקבל את צורת האור
לפי הרצון החדש הזה הוא מגיע לקרבה עם רצונות מיוחדים נוספים הדומים לו, המצטיירים לו כקבוצה שלומדת על מטרת החיים, סוד החיים, מה הכח עליון רוצה מאיתנו. ומלבד הנקודה הפנימית שמתגלה בו, הנקודה שבלב, את כל יתר הרצונות כדי להשתוקק לבורא, לגלות את האור העליון שמחוץ לו, הוא מקבל מהסביבה בכלי דהשפעה, כתוצאה מזה שהוא מבטל את עצמו כלפי הקבוצה ומקבל מהם חיסרון. ובאותו הרצון הוא מתחיל לגלות את ה"אין" שנמצא מחוץ לו, "עצמותו" שמתלבש בו, שנקרא האור. הוא מתחיל לקבל את צורת ההשפעה, צורת האור, ורואה שכל העולם שהיה נראה לו מבחוץ זה הרצונות שלו.

"לברך על הרע כמו על הטוב"
אדם המתחיל לרכוש את תכונת ההשפעה, מתחיל לראות איך שהבורא, האור משחק איתו, ומבין שהוא נמצא עימו בדו שיח – הוא מתעורר יותר ומתעורר פחות. ולפי זה האדם צריך ללמוד מה זה נקרא תכונת ההשפעה; כשהוא מקבל יותר הוא חייב להודות על זה שהבורא התגלה, וכשהוא שמקבל פחות הוא חייב להודות על זה שהוא מקבל הזדמנות להיות יותר בתכונת ההשפעה. שלא ימעיט את ההודיה שלו, אלא שישמור את יחסו לבורא ללא שום שינוי. וכך על-ידי כאלו עליות וירידות הוא מתחיל ללמוד איך להיות בעל-מנת להשפיע ללא שום חשבון עם עוצמת גילוי האור אליו. וזה נקרא "לברך על הרע כמו על הטוב".

להרחיב את הכלים שלי
כתוצאה מהתפשטות האור בכלי והסתלקותו, אני יכול למלא את הכלי הזה בהשפעה. בזה הבורא נתן לי הזדמנות להרחיב את הכלים שלי להתעלות בהשפעה.

לגלות את הזוהר
בזמן קריאת הזוהר, האדם צריך לחשוב כל הזמן ובכל הכוח, על מה הוא מדבר. הוא מדבר על הסדר של הרצונות שצריכים להתחבר יחד, ולגלות את אותה הצורה, אותה התמונה השלמה. המקובלים התחברו ביניהם וגילו את מה שעליו הם כותבים. לכן אם אני אתחבר עם הקבוצה וגם עם אותם המקובלים בעלי זוהר, אז אני אגלה על מה הם כותבים.

לגלות הכל בדף אחד
מי שלומד תורה בצורה שטחית לא צריך לתקן את עצמו, ומי שלומד תורה לעומק, לא צריך להתקדם בה יותר מדף אחד, ובו הוא יכול לגלות את הכל.

מהי השפעה?
ישנו כלי לפני, שמרוחק ממני. ובמידה שהוא רחוק ממני ואני מקבל אותו כשלי וממלא אותו – למרות שהוא לא שלי ויש בינינו שנאה – כל זה נקרא השפעה.

מהו אור חסדים?
אור חסדים – תיקון בתוך הכלי, שכתוצאה ממנו אני כביכול לא רוצה להיות המקבל. אני מקבל כזה תיקון על הרצון לקבל שלי, שמרגיע אותו, נותן לו סיפוק ורוגע, כך שאני לא רץ לקבלה למרות שאני רוצה בה.

מהו אור חוזר?
אור חוזר – שאני רוצה להשפיע, שאני רוצה לקחת את מה שיש לי ולהעביר את זה לשני, לבורא.

חלוקה לשתי תופעות
אנו מחלקים את התפיסה בעולם שלנו ל-2: חומר וצורה המלובשת בחומר, ורק את 2 התופעות הללו אנו יכולים לחקור. צורה מופשטת ומהות בלתי ניתנות לחקירה.

הצורה שבחומר
גם בצורה שבחומר אני חוקר את החומר, את היחס בין החלקים שבו, ולכן גם הצורה עבורי היא עובדה כמו החומר.
בחכמת הקבלה, החומר זה הרצון לקבל שלי והצורה זה הרצון להשפיע שאני משיג.

חוסר ודאות זה לא צורה
מכיוון שחלק גדול מהמציאות נסתר מאיתנו, אנו עושים מתוך אין ברירה הסתברות, ולפי זה הרבה חלקי מדע עובדים בסטטיסטיקה, כי התהליך המדויק לא גלוי. אך בטבע אין סטטיסטיקה ואין מקריות. זה רק לא נגלה לנו, ולכן עבורנו זה מספיק.

אם לא מתחברים – לא מצליחים
כיום מתחיל להתגלות בכל העולם, שאם אנו לא מתחברים אנו לא מצליחים – בכל הרמות; אנו אפילו לא יכולים להחזיק את עצמנו בחיים אם אנו לא מתחברים.

רק להתחבר
אפילו ללא מטרה – בכל רגע ורגע, ובמיוחד לפני כל פעולה שאתה מבצע בחייך, תשאל את עצמך – מה אני רוצה עכשיו?
אנו נמצאים בתוך הטבע, והמערכת שמתגלה בימינו ונותנת מכות, מתגלה כמערכת אינטגראלית, שקושרת אותנו בתוכה. ואם אנו רוצים להיות לא מנוגדים לה, אנו צריכים להיות קשורים בצורה הדדית. רק בזה אנו יכולים להינצל ממכות. לכן אסור לנו להשמיד שום דבר כפי שהוא קיים, אלא להתחבר בלבד. לא לעשות שום דבר חוץ מחיבור. רק על הנקודה הזו עומד כל העולם.

לא צריך כלום מלבד סביבה
חכמת קבלה רוצה להסביר לכולם שכולם צריכים להיות מחוברים, וכדי להגיע לזה לא צריכים דבר מלבד סביבה – חברה שתשפיע על כל אחד ואחד. חברה מתוקנת של בני אדם, שלזה צריך להגיע.