Home >> מילון מושגים >> צמצום
צמצום

צמצום

מהו צמצום ברוחניות ? מלכות דא"ס שמבינה ומרגישה את כל האור שממלא אותה, מגיעה לנקודה שבה היא מתחילה להרגיש את המאציל ולכן היא מתביישת ועושה צמצום. זאת אומרת הצמצום זה הסיום של התפתחות הרצון. הרל"ק רוצה רק ליהנות, כל האורות שהוא קיבל קודם הם היו אורות של תענוגים ומאחרי האורות האלו הוא גילה את נותן התענוגים.

זה נקרא שהוא באמת הגיע לסוף הד' בחינות דאו"י והוא מתחיל להרגיש את השורש למעלה מהבחינות דאו"י, הוא מרגיש את תכונת ההשפעה עצמה, שהוא נוגע בה. זאת היא כבר סוף ההתפתחות של הרצון ומעכשיו והלאה הוא צריך להתפתח באיכות הרצון ולא בכמות.