Home >> מילון מושגים >> צורת האותיות
צורת האותיות

צורת האותיות

ממה נובעת צורת האותיות? "אותיות" הם כלים, והצורות הגיאומטריות שלהן מבטאות כוחות רוחניים. זוהי הסיבה שהכתב העברי לא משתנה לאורך השנים כי הרי מקורו הוא מהשילוב של שני הכוחות שפועלים ברוחניות, כוח הקבלה וכוח ההשפעה. והשילוב בין שני הכוחות האלו נותן לנו את צורת האותיות. ולכן אם ניקח אותיות לפי כתב סופר נראה שבכל אות ואות יש שם כמה אלמנטים מוגדרים מאוד שכל אחד הוא סימן של הקשר שיש לנו בין כוחות הקבלה וכוחות ההשפעה, בין "בינה" ל"מלכות". השפעת החסדים מקבלת ביטוי בקווים מימין לשמאל, והשפעת החכמה מקבלת ביטוי בקווים מלמעלה למטה. למשל, אם ניקח את האות א', אז נראה שהיא מורכבת משלושה אלמנטים (ראה שירטוט): אות י' (שמסמלת "חכמה", ג"ע), אות ד' ("מלכות" או אח"פ) והפרסא שביניהם שמסמלת לנו את כל הסדר. גם האות י' בעצמה מורכבת משלושה חלקים: קוצו של יוד (מסמל את הניצוץ מהבורא כ"יש מאין"), נקודה (מסמלת את יצירת הרצון בעצמו) והסיבוב כלפי מטה (מסמל את ההתפשטות למטה).