Home >> שיעורי קבלה >> פעולת ההשפעה
פעולת ההשפעה

פעולת ההשפעה

אנו, שמצויים ברצון לקבל, שואלים תמיד על המילוי, ולא מבינים שפעולת ההשפעה יכולה להיות המילוי עצמו ה"אני" והרצון לקבל של האדם זה אותו הדבר כל ההגדרות הן כלפי האדם עצמו – "לא לשמה", "לשמה", "לא על-מנת לקבל פרס"; הבורא תמיד נמצא בשלמות הכוח ההגנתי של האגו לא נותן לנו לשמוע עצות שהן ממש אבני דרך. כתוצאה מכך הדרך הקצרה הופכת לארוכה כלפי המדרגה הבאה אתה נמצא תמיד בחוסר הבנה ובחוסר הכרה. כל הבירור נועד כדי להכין אותך לקבל את המדרגה הבאה בהיסח דעת, וזו גדלות ולא שפלות כפי שנראה לנו האדם צריך לראות עד כמה הוא משתדל לבצע מה שאומרים לו. לא שמצליח לבצע, אלא משתדל הבורא הוא חוק ולכן אל לנו לחכות שמשם יגיעו שינויים צריכים לעורר את החברים כדי שהם יעוררו אותך – בלי זה אתה אבוד מהתחתון דורשים רק נכונות להתכלל, להידבק, להכניע את עצמו כלפי תכונת העליון על האדם לייצב את מטרת חייו לפני כל דבר, אחרת נעלמת בו דרגת האדם כדי להבין את ספר הזוהר, עלינו להתחבר, למצוא נקודות מגע ולגלות את הקשר בינינו. רק אז נוכל לפתוח את הספר כל דבר רוחני מתממש רק בקשר בין הנשמות, לכן אם אני רוצה שמשהו יתבצע, אני חייב לעורר קשר יתר בין הנשמות לכל אחד יש קשר עם האלוקות, אפילו אם אינו מודע לכך