Home >> עצות וקטעים >> פעולה, בירור, חיסרון
פעולה, בירור, חיסרון

פעולה, בירור, חיסרון

כל אחד צריך לברר לעצמו מה מניע אותו ומה צריך להניע אותו. אני חייב לגלות את הסיבה הנוכחית למה שעשיתי, ומולה את הסיבה האמיתית. אני צריך לבדוק מה אני קופץ, ולמה באמת הייתי צריך לקפוץ, מה מניע אותי ומה צריך להניע אותי. כשאני בודק, אני מגלה שמה שחסר לי כדי לפעול מהמקום הנכון זו סביבה. בשביל להיות במצב הנכון אני צריך התעוררות מהסביבה, לקבל את חשיבות המטרה ממנה. אני צריך לברר את המצב הזה, ומתוך הבירור, כשאני רואה את ההבדל בין הסיבה לפעולה לסיבה הרצויה, אני יכול לבקש. הבירור יוצר חיסרון ומפנה מקום לבקשה. אנחנו צריכים ליצור את החיסרון למטרה, ואם אנו לא מגלים חיסרון מצידנו, אנחנו צריכים לדרוש אותו מלמעלה, אבל ממש לדרוש, כמו ילד שמנדנד עד שמקבל את מה שהוא רוצה. כך הבורא רוצה שנעשה.