Home >> מילון מושגים >> פילוסופיה
פילוסופיה

פילוסופיה

מהי פילוסופיה ומדוע היא מנוגדת לחכמת הקבלה. בהגדרה הרחבה "פילוסופיה" זה כל דבר שהאדם מדמיין לעצמו ללא שום בדיקה מעשית ממשית, אלא הוא מסתמך על משהו שבא לו, איך שזה נראה לו. כלומר כל הגישה לחיים, למציאות שלנו, לעצמנו, ללא ניסיון מעשי שזה כך נכון בפועל, זה נקרא "פילוסופיה". לכן בכל אחד ואחד יש גם כן "פילוסוף גדול" שנמצא במשהו יחד עם המדען. לכן הגישה הזאת, שלפיה כל מה שבא לאדם לדמיון ולראש זוהי הצורה הקיימת, היא מנוגדת לחכמת הקבלה.