Home >> מילון מושגים >> עיגולים
עיגולים

עיגולים

עיגולים דצמצום א' ועגולים דצמצום ב'. עיגולים דצמצום א' זה עיגולים שעובדים כלפי כל הכלים. הם נוצרו כתוצאה מכל המלכות דאין סוף שהצטמצמה ונכנסה לחושך, גילתה את עצמה כחושך. כי אור בשבילה, אחרי ההחלטה שלה, זה אור כתוצאה מהשפעה, ואין לה אור של השפעה (אור של השתוות הצורה). את האור שהיה לה קודם היא מגדירה כחושך וכל אותו האור שצריך להגיע אליה בעתיד נמצא כרגע סביבה כ"עיגולים". הם נקראים "עיגולים" כי מלכות צריכה להגיע למצב שהיא דומה לאור כך שכל החלקים שלה נמצאים ב-100 אחוז השפעה. ולכן האור הסתלק ג"כ מסביבות הנקודה האמצעית באופן שווה, שגם קטן וגם גדול הם שווים. חוץ מעגולים דצמצום א' יש לנו עיגולים דצמצום ב' אשר מתעגלים סביב נקודת הסיום של צמצום ב', אך עיגולים אלה לא יכולים להתעגל איפה שיש הגבלה דמצמצום א' (ראה שירטוט). כל העבודה שלנו היא ביושר ולכן לא נכתב רבות בכתבי הקבלה על העיגולים. תמיד יש לנו שני סוגי עיגולים לעומת 2 הסיומים של היושר ומקום בין העיגולים האלה זהו המקום בו אנו צריכים לעבוד.