Home >> עצות וקטעים >> עזרה לחבר
חכמת הקבלה

עזרה לחבר

איך לעזור לחבר? העצה היומית להולך בדרך

עלי להתייחס לחבר כמו לכוח חיצון, כמו לבורא. שדרכו, דרך החבר, נקבל כוח מלמעלה. עלי לשאול את עצמי – אם הייתי במקומו, איך הייתי רוצה שיתייחסו אלי? וכך לעזור.כמו שהייתי עוזר לעצמי כך עלי לעשות מאמצים בעבודה עם החבר ובעזרה שלי אליו. ובזה שאני עושה פעולות ותרגילי השפעה, האור העליון מתעורר בתוך המאמצים הללו ומתגלה, ובכך אני רוכש את תכונת ההשפעה.