Home >> עצות וקטעים >> עזרה הדדית

עזרה הדדית

איך לעזור לחבר שנמצא בשליטת האגו?

הרצון של החברים יכולים להשפיע עליך בלי מילים. ברוחניות ההשפעה היא פנימית, כמובן, וסממנים חיצוניים כמעט לא יכולים להשפיע. גם אם חבר נמצא במצבי גאווה, שליטה וכו', אין מה להעיר לו, אלא לחשוב עליו בלבד. כך היה אצל הרב"ש.