Home >> מילון מושגים >> סביבה
בני ברוך

סביבה

מהי סביבה ברוחניות ? 

אדם בתחילת דרכו הרוחנית, יש לו רק נקודה שבלב. זו נקודה חשובה, זה היסוד שלו ולתוך הנקודה הזאת, הוא חייב להוסיף את כל יתר הכלים ששייכים לרוחניות שלו. את הכלים האלו הוא מקבל מהסביבה ובו עצמו לא מתפתח שום דבר חדש, אלא הכלי הנוסף מגיע לו רק מהסביבה.

סביבה היא הכוח שאותו אני רוכש. זו לא סביבה גשמית, אלו לא סתם פרצופים ולא גופים גשמיים. מדובר כאן על רצון, על כוח, כוח שאני מקבל מהם שהופך להיות הרצון שלי שמתווסף לנקודה שבלב שלי. אני צריך לספוג מהם את הרצון שנקרא חשיבות ההשפעה, חשיבות הבורא, גדלות המטרה, זה לא משנה איך קוראים לזה, ניתן לכנות זאת בעשרות כינויים.

סה"כ אני רוכש רצון נוסף, רצון להשפיע, כלומר עכשיו אני קיים יחד עם אותו הרצון שרכשתי, זאת אומרת יחד עם הסביבה, ובחיבור הזה בתוך הרצון החדש אני יכול לעורר את כוח האור שנמצא שם בהסתרה. ואז הרצון החדש מתחיל להיתקן ע"י כוח האור שמתגלה בו.