Home >> שיעורי קבלה >> נשמת "צדיק"
נשמת צדיק

נשמת "צדיק"

אנו בונים את הצינורות והשסתומים שמעבירים או מסתירים את השפע העליון. במידת ההתקשרות הנכונה בין כל התכונות שבנו, בינינו, אנו פותחים את צינורות השפע לפני הקריאה בספר הזוהר עלינו לכוון את עצמנו בצורה הנכונה. אנו צריכים לסדר את התכונות הפנימיות שלנו כדי שנהיה מסוגלים לתפוס את מה שקיים סביבנו לא קיימים בתורה או במציאות תכונות או כוחות רעים. כל התכונות מצויות בהרמוניה ביניהן, והאור צריך להגיע דרכן לכל הנשמות "צדיק" הוא מי שהגיע למידת השתוות הצורה עם הבורא וכתוצאה מכך מצדיק את פועלו ניתן לגלות את הכוח העליון, רק במידה שאנו דומים לו כל הקיום הוא האורות שמגיעים מבינה למלכות דאצילות כל אדם כולל את כל העולם אנו לא מתקנים דבר מלבד לתפיסה, לחוש ההתמצאות שלנו עלינו לזכור ולהפנים, שהקשר הפנימי בין בני האדם הוא הכלי הרוחני, וכל היתר הוא מדומה כל חכמת הקבלה נועדה כדי להבין את ספר הזוהר, כי רק דרכו ניתן לגלות את המציאות מצד העליון אין כל נתק כלפינו, רק מצידנו הנתק קיים, ולכן ישנו תהליך של יגיעה ומציאה היגיעה תלויה בך, אך העליון מסדר עבורך, בצורה האופטימאלית להתפתחותך, את הנתונים שעל פניהם אתה צריך להתייגע