Home >> מילון מושגים >> נגד הדעת
נגד הדעת

נגד הדעת

מהו נגד הדעת ברוחניות? נגד הדעת זה שאני לא רוצה להסכים עם האגו שלי, עם הכוונה על מנת לקבל ששולטת בי בצורה טבעית אלא אני בודק ומברר אותה, ואני רואה שבכל מקום בכל תנאי ובכל פנייה, אני נמצא תמיד בעל מנת לקבל, ואני רוצה לעבוד נגד זה. מה זה אומר ללכת נגד זה ? זה כמו לעשות צמצום. וללכת למעלה מזה, זה נקרא שאני כבר הופך אותו גם לעל מנת להשפיע.

אני רוצה להבין, האם זה אפשרי ואיך זה אפשרי לעבוד למען הזולת, לטובת הזולת. בשביל זה אני צריך לדעת את הרצונות שלו, את המחשבות שלו ומה דרוש לו לטובתו. עלי להתכלל בו, להיכנס בו, למעלה מדעתי,הוא נמצא למעלה מדעתי, ודעתי היא לעצמי. אם אני לוקח את הרצון שלו כחשוב יותר מהרצון שלי אז זה נקרא למעלה מהדעת, למעלה מהאינטרס הפרטי שלי, לטובתו