Home >> עצות וקטעים >> משחק בחיבור אידיאלי
משחק בחיבור

משחק בחיבור אידיאלי

איזה משחק עלי לשחק כדי להתקדם? אנחנו רוצים לבנות סביבה, החברה האידיאלית המושלמת, וכדי להגיע לזה אנחנו משחקים בזה. המשחק יהפוך אותנו לכאלה באמת. כל ההתקדמות היא דרך משחק. משחק זה כשאתה עדיין לא נמצא במדרגה הבאה, אבל אתה משחק כאילו אתה כבר נמצא בה. אם אנחנו מפסיקים לשחק אנחנו הופכים להיות דוממים שלא מתפתחים, ולכן אנחנו צריכים לשחק כאילו שאנחנו כבר שם, כמו ילד שמשחק בלהיות גדול. אנחנו בונים סביבה שתחייב אותנו לשחק את המשחק הזה, וכל אחד מאיתנו משתתף במשחק מתוך הכרה, בהתנדבות, כי רק כך אפשר גדול ולהגיע למדרגה הבאה. המשחק במדרגה הבאה מושך אלי אור מקיף מהמצב הבא, המצב המתוקן שלי, והאור הזה מושך אותי אליו ומתקן אותי. זאת כל השיטה. או שנלך יחד עם השיטה ונתקדם או שנלך נגדה ונקבל מכות שיחייבו אותנו לשחק.