Home >> מילון מושגים >> מצוות תפילין
מצוות תפילין

מצוות תפילין

מהי מצוות התפילין ברוחניות. מצוות תפילין פירושה המשכת האור. כדי שהאדם יוכל לקיים את מצוות התפילין הוא צריך להגיע לכאלו חיבורים עם הכלים החיצוניים, כלל המלכות, כך שהוא יוכל להעלות את עצמו לרצון שלו למלכות, ולעורר את כול הכלים שנמצאים בה במטרה למשוך את המאור מזעיר אנפין. ואז זו"ן (זעיר אנפין ונוקבא), שאותם הוא בעצם בונה כשיש לו השתוקקות כזאת, הם נכללים באו"א (אבא ואימא) ומקבלים את האור שמתפשט משם דרך שלושת הפרצופים או"א, ישסו"ת ודעת דזו"ן. אם האדם מסוגל להמשיך בצורה כזאת את האור על החיבור שלו עם הזולת, זה נקרא שהוא מקיים מצוות תפילין.