Home >> עצות וקטעים >> מעצבות לשמחה
שמחה

מעצבות לשמחה

איך להפוך כבדות ועצבות בעבודה לשמחה ? חוסר שמחה מעיד על חוסר חיבור עם הסביבה. לכן התרופה היא שקודם כל צריכים להעריך את המצב הזה של חוסר שמחה, כי מצב זה הוא קרש קפיצה להתקדמות רוחנית. כולנו הרי, לפני חוכמת הקבלה, היינו מיואשים, חיפשנו מה הטעם בחיים, ורק מתוך הרייקנות הזו הגענו למשהו טוב. מכאן, הכל תלוי בסביבה. אם הסביבה מגלה לי שהכי חשוב לאדם להיות מחובר איתם בהשפעה הדדית, ואני בהרגשה שכך באמת אני מחובר איתם, אז אין לי חיסרון יותר לכלום ואני בשמחה.