Home >> עצות וקטעים >> ממי להתפעל
ממי להתפעל

ממי להתפעל

האם אפשר לעבוד ולהתקדם גם בחברה אחרת? אתה צריך להגיע לחברה, לקבוצה, שיש בה כמה שפחות מכוח האגו וכמה שיותר חשיבות האלוקות, רכישת החיבור. רק אז תוכל לרכוש כלי רוחני. אי אפשר להשיג את הכלי הרוחני לא במשפחה, ולא בעבודה ולא בשום מקום אחר. אם אני אתייחס לכל האנושות כאל השכינה הקדושה זה לא אמיתי, זה דמיון. רק כאן, בחברה שחולקת איתי את ההשתוקקות לבורא, האור העליון פועל ומבעיר את ניצוצות הקדושה שבאדם וכך אני יכול לראות את התחלת הכלי הרוחני. רק כאן, במקום שבו לומדים את חכמת הקבלה ומיישמים אותה בצורה הדדית, יש מי שיתמוך בי, ויש לי עם מי לדבר וממי ללמוד, ויש ממי להתפעל.