Home >> שיעורי קבלה >> מטרה- להגיע להשפעה
להגיע להשפעה

מטרה- להגיע להשפעה

על ידי הקריאה ב"זוהר" נוכל להתחבר בינינו, ועל-ידי החיבור, בתוכו, נבין את הטקסט של ה"זוהר" אנו קוראים את ה"זוהר" כדי להתחבר יחד, בלב ובנפש; שהרצונות שלנו, הלבבות, יהיו מחוברים כאחד, לפי מחשבת הבריאה תיקון הגוף הוא תיקון הרצונות. תיקון הלב הוא שכל הרצונות הללו יהיו מכוונים בעל-מנת להשפיע אין קיום, הרגשת המציאות, אלא בתוך הרצון. מלבד לרצון שלנו לא קיים כלום אם אני דואג לעתיד, סימן שהרצון לקבל שלי עובד ולא הרצון להשפיע "דומם" הוא רצון להישאר באותו המצב, חוסר רצון לשנות את התכונה שלו, ללא קשר לפעולתו החיצונית "צומח" הוא שיש כוחות הפועלים בי כדי לשנות את התכונות שלי, לקנות בכל פעם דברים יותר מועילים, מהמצב הקודם למצב הבא. הפער בין הרצוי למצוי דוחף אותו לשנות את מצבו אם מטרתי היא להגיע להשפעה, אני כלל לא שואל על התגמול תענוג מהשפעה הוא תענוג מזה שאני שייך לעליון, מזה שאני דומה לו נותנים לך חברה ורצונות גשמיים ולעומתם "נקודה שבלב" וחברה רוחנית, ועליך רק לברר מה חשוב יותר הכול מוכן בכוח, ואנו צריכים להוציא מכוח לפועל