Home >> מילון מושגים >> מחשבת הבריאה
מחשבת הבריאה

מחשבת הבריאה

מהי מחשבת הבריאה ברוחניות ? מחשבת הבריאה היא המחשבה של הבורא שעל ידה נברא הכל, הנבראים שנמצאים בה וכל הפעולות והרגשות שלהם. הנבראים מתרוממים, משתווים לבורא ומגיעים לגמר התיקון ובכך הם משיגים ומיישמים את כל המחשבה שלו. כל זה מורגש כלפי הנבראים כאיזשהו תהליך שהם עוברים, שנעשה בהם משהו, שקורה איתם משהו אבל, באמת, גם הנבראים וגם הפעולות שעוברות עליהם, הרגשות שלהם, המצבים שהם עוברים, כל העולמות, הספירות והפרצופים ובעצם כל התהליך העצום הזה, הכול נמצא בתוכם והכול זה מחשבת הבריאה שרק היא בלבד קיימת כאן.

אין כלום חוץ מזה ובמחשבה שלו אנחנו קיימים, במחשבה שלו אנחנו עוברים את כל התהליך הזה ולא יותר. לכן במחשבה אחת נברא ונעשה הכל והגיע לגמר התיקון. הכל קיים במחשבה של הבורא, ביחס של האור לאותו הנברא שאליו הוא רוצה להשפיע ולהביא אותו למצב שנקרא "טוב ומיטיב".

נראה לנו שאנחנו קיימים, נראה לנו שאנחנו עושים כאן משהו, הפעולות עוברות עלינו, אנחנו עושים מאמצים כלשהם, מעלים מ"ן, מקבלים מ"ד ויש כאן עולמות שלמים, פרצופים, מרחקים אין סופיים אבל כל זה קיים רק בדמיון שלנו ובמחשבת הבריאה בלבד.