Home >> עצות וקטעים >> מחשבה חדשה לעם

מחשבה חדשה לעם

אנחנו צריכים לגרום לאנשים לחשוב מחשבות חדשות על ערבות הדדית.
השיחות שלנו עם אנשים במסגרת המחאה צריכות להביא את האנשים להכרעה שבלי החיבור הכללי של העם, שנקרא "ערבות הדדית", לא נצליח בכלום. אנחנו צריכים לגרום להם להרגיש שמעכשיו והלאה כולנו משפה אחת, כאיש אחד בלב אחד ממש. הם צריכים לקום מהשולחן עם מחשבות חדשות, וכל אחד יחשוב על הבעיות של האחר ולא על הבעיות של עצמו, כאילו כל אחד הוא הנציג של כל העם.