מזל

מזל

מהו מזל ברוחניות? מזל נקרא האורות עליונים שמגיעים אלינו מהראש דא"א שנקראים מזלות, נוזל שמגיעים טיפין טיפין בהתאם לצורת ההתקדמות של האדם, לכן האורות האלו נקראים מזלות. האורות האלה שלא מגיעים בקילוח, בזרם אלא בהפסקות ביניהם נקראים מזלות. ההפסק הזה שנעשה ע"י האורות האלה הוא מביא לכך שאנחנו מתעוררים ,שאנחנו מתחילים להגיב. לכן כתוב הכול תלוי במזל ו"משנה מקום משנה מזל", מקום הכוונה לרצון.