Home >> מילון מושגים >> מה זה אומר לשמור על כוונה?
מה זה אומר לשמור על כוונה?

מה זה אומר לשמור על כוונה?

האם יש בקריאה התפתחות של הכוונה? כאשר אני קורא, אני "משחק משחק" עם החברים שלי, גם אם לא מבינים כל מילה, העיקר ששומעים וקוראים יחד. המשחק הוא בזה שאני קושר את המילים שנקראות לקשר בנינו, משתדל בזמן הקריאה שתהייה לי כוונה נכונה, לחבר את המילים יחד לכוונה המתאימה לקשר לגילוי הבורא.