Home >> שיעורי קבלה >> מהו הכלי הרוחני ואיך בונים אותו?
מהו הכלי הרוחני

מהו הכלי הרוחני ואיך בונים אותו?

בניית כלי רוחני פנימי אינה פשוטה, ודורשת שיוף מתמיד של האגו, של הרצון לקבל, עד להשתוות הצורה עם תכונת ההשפעה של הבורא. בני ברוך – קבלה לעם מסבירים על תהליך בניית הכלי הרוחני.

מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו
מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ובכדי לממש מטרה זו נברא כלי שיוכל לקבל את כל הטוב שהכין הבורא. הכלי הזה נקרא בחכמת הקבלה "רצון לקבל", שהוא הרצון המניע כל אדם מרגע לידתו ועד שהוא מצליח לשנות את כוונתו לרצון להשפיע, משתווה בכוונתו לכוונת הבורא, והכלי יכול להתמלא בתענוג אינסופי ובלתי נגמר.

כתבי הקבלה
כל ספרי הקבלה וכתבי המקובלים השונים מדברים על השינויים שעל האדם ליצור בתוך אותו רצון לקבל איתו הוא נברא, צעד אחר צעד, עד שהוא יכול להרגיש בתוכו את הטוב שרוצה לתת לו הבורא. כל שינוי כזה הוא מדרגה רוחנית, ובכל מדרגה כזו האדם תופס את הבורא, את כוח ההשפעה, בצורה אחרת.

תפיסת המציאות
בניגוד למה שרוב האנשים סבורים, תפיסת המציאות שלנו היא סובייקטיבית לחלוטין ומעוצבת לחלוטין על ידי נקודת המבט שלנו. כל מה שאנחנו תופסים הוא בעצם תגובה פנימית להתרחשות חיצונית כלשהי, היוצרת אצלנו תהודה, מעירה רגש או מנגנון פנימי אחר ואת התוצאה אנו מכנים בשם כלשהו.

אין לאף אחד מאיתנו אפשרות לדעת או להבין מהי המהות של מה שנמצא מחוצה לנו, ואנו יכולים ללמוד על העולם רק דרך תגובותינו הפנימיות. למעשה, רק לאחר שנולדת בנו תגובה פנימית לדבר כלשהו אנו לומדים על קיומו. כדי לבנות בעצמנו תפיסת מציאות מתוקנת עלינו להגביל את עצמנו, מתוך הבנה כי התמונה שאנו תופסים אינה התמונה האמיתית. כך אומרת חכמת הקבלה כבר אלפי שנים וזה מה שהמדע המתקדם גילה בשנים האחרונות.

אור וכלי
אם נבדוק כיצד הדבר מתרחש בעולם הרוחני, נראה כי הכלי אינו יודע מהי מהות האור הנמצא מחוצה לו, אלא רק כיצד אותו אור מרגיש כשהוא ממלא אותו. לכן, כפי שהזכרנו, בכל מדרגה האדם (הכלי) מרגיש את הכוח העליון (האור) בצורה שונה, ולכן מכנה אותו בשמות שונים. השמות הללו אינם קשורים לתופעה עצמה, אלא לחוויה שלה.

חכמת הקבלה נועדה כדי לעזור לאדם לבנות את הכלי הנכון שיכול לקלוט בתוכו את כל האור, ולכן, אומרים בני ברוך, מי שלומד קבלה חייב להעמיד את עצמו תחת הגבלות והבנות על תפיסת המציאות שלו. מי שלומד את חכמת הקבלה מבין שעדיף לו להתעלם מדעתו בכל הקשור להתקדמות הרוחנית, כיוון שהיא בטוח מבוססת על תפיסה שגויה, ולהאמין לדברי המקובלים, שתיקנו כבר את הכלי שלהם ויודעים כיצד להוליך אותנו, צעד אחר צעד, באותה הדרך כמוהם.

רק מי שמקשיב לדברי המקובלים, עוקב אחר הוראותיהם וממלאם בדיוק, יכול לבנות כלי לקבלת האור. כל מי שמנסה להקשיב לעצמו בלבד ופועל על דעתו, מחויב לטעות, כפי שכבר הסברנו. אין כל רע בבדיקה על עצמי, כל עוד אני זוכר את הוראת המקובלים. בין כה וכה אמצא את עצמי חוזר אליה בסופו של דבר, לאחר שאגלה שטעיתי. כך אנו עושים בבני ברוך.