לשמה

לשמה

מהי לשמה ברוחניות ? לשמה, לשם ה', הכוונה לתכונת ההשפעה, למען הזולת, הקרוב, מחוצה לי. סה"כ יש נברא ובורא. נברא זה הרל"ק, בורא זה רל"ה. הנברא רוצה לקבל או להשפיע. הבורא בלתי משתנה. כל הבעיה היא לא ברצון הזה, לא ברצון הזה לקבל, ולא ברצון להשפיע של הבורא, אלא בכוונה של הנברא. הכוונה, היא העיקר. למה אני משתוקק, מה אני רוצה. כלומר הרל"ק שלי הוא קבוע, הרל"ה של הבורא הוא קבוע, והכוונה אותה אני צריך לשנות,היא המשתנה אצלי מכוונה לקבל לכוונה להשפיע . כל מה שניתן לנו כל מה שיש בבריאה זה, 2 הרצונות והכוונה .