Home >> עצות וקטעים >> לשכתב את "שמעתי"
לשכתב את "שמעתי"

לשכתב את "שמעתי"

איך להשתמש בספר "שמעתי" בצורה נכונה ? עלינו לנסות לשכתב, לנתח את "שמעתי" כל פעם מחדש בזמן קריאתו, בע"פ או בכתב. לנסות להגדיר נכונה את כל המונחים שבו, כמובן שרק בצורה האגואיסטית עדיין, אך במידת ההדמות שלי להאור בתכונות שלי, במידת הרגישות שפיתחתי לאיזו תכונה שקיימת באור, כך אוכל להבין ולמצוא בתוכי איך לבטא את אותה תכונת האור ולהגדירה מחדש