Home >> עצות וקטעים >> לשחק ולעבוד

לשחק ולעבוד

אנחנו משחקים, והאור הופך את המשחק למציאות.

כל העבודה שלנו היא במשחק – לשחק בלהיות גדולים, ואנחנו רוצים שעל ידי הלימוד והאור החזיר למוטב, המשחק יעשה למציאות.