Home >> עצות וקטעים >> לרוץ לפני המכבש

לרוץ לפני המכבש

מלמעלה ניתנה לנו האפשרות לרוץ לפני מכבש ההתפתחות.

ישנו כוח שנקרא "אור" שמפתח את העולם מאז המפץ הגדול ועד ימינו, בדרך לתכלית הבריאה. כל מה שמתפתח לפי האור, מתפתח בדרך "בעיתו", אם רוצה ואם לא רוצה. מלמעלה נתנו לנו אפשרות להתקדם ב"אחישנה" ולרוץ לפני מכבש ההתפתחות שיכפה עלינו את ההתקדמות. אם אני נמשך מעצמי לאותה תכלית, ואני מעורר את הרצון שלי לכך ומגדיל אותו, אני זוכה להרגשה טובה ולקיצור הדרך.