Home >> עצות וקטעים >> לקרב את העם
בני ברוך

לקרב את העם

איזה פעולות עלינו לעשות כדי לקרב אלינו את האנשים? רוב האנשים נמצאים עדיין בדרגות התפתחות ראשוניות, מוקדמות, והם עדיין לא מסוגלים להגיע ללימודים. הם לא יכולים לאחוז בזה. לוקח זמן עד שאפשר להתחבר למילים, שיהיה להם טעם בעיני האדם. אנחנו צריכים לארגן פעולות שיוצרות קשר בצורה וברמה שכולם יכולים להתחבר אליה, כמו פיקניקים וסעודות. כמובן שצריך להכניס במפגשים האלה גם לימוד וצורות קשר אחרות, אבל העיקר להרבות במפגש עצמו. אולי כדאי לעשות בית תרבות כלשהו, שאנשים יגיעו אליו לשמוע הרצאה על חינוך ילדים למשל, או פעולות שייתנו להם טעם ברמה הגשמית, שיוכלו לחבר את זה לחיים שלהם. לאט לאט, עם הזמן, הם יתכללו איתנו, אבל לפחות יהיו כאן יחד איתנו ולא בבית.