Home >> עצות וקטעים >> לצאת מעצמי כדי להתקדם

לצאת מעצמי כדי להתקדם

כאשר אני מצליח לראות בעצמי את התכונות האגואיסטיות האמיתיות, ולהתעלות מעליהן, אני יכול להתקדם באמת.

כשאני מצליח להתעלות מעל המציאות שאליה אני מתייחס בשנאה ובדחיה, אני בונה
גשר של אהבה. אני יוצא מעצמי ומתייחס לכל הסביבה בדאגה אמיתית, יותר מאשר לעצמי,
וזה נקרא להתעלות מעל המסך. הכוונה להמצא יותר ויותר מעל האגו והסביבה ולהשתוקק
לחיבור אמיתי.