Home >> עצות וקטעים >> לפרסם את שיטת התיקון
לפרסם את שיטת התיקון

לפרסם את שיטת התיקון

הדרך הנכונה לפרסם לעולם את שיטת התיקון. לא צריך להיות מקובל בכדי להבין שחייבים להתחבר. לא מעט מדענים ואנשי דעת בעולם כבר מבינים שכך צריכים לעשות בכדי להתגבר על המשבר והם כבר יספרו על המשבר ועל החיבור המחוייב לכולם. תפקידנו הוא לפרסם שיש שיטת תיקון, שיטה להתחבר.

הבעיה היא כיצד להגיש לעולם את השיטה כך שיקבלו אותה ? צריכים ללכת לפי יכולתם להבין, אם הם מודעים לצורך בחיבור אז נדבר על חיבור ואהבת הזולת וכך לאט לאט ע"י האור הם יעברו שינויים בשכל ויתגלו עוד נקודות שבלב ותתחיל להיות הכרה בתפקידה של ישראל.