Home >> עצות וקטעים >> לעורר את האור
לעורר את האור

לעורר את האור

איך האדם יכול להכריע להשפעה ולא לקבלה? האדם צריך, קודם כל, לרצות להעדיף השפעה על קבלה, ולהכין את עצמו לכך. זה יסייע לו בעת שהבורא יוסיף לו רצון לקבל ומחשבות זרות. שנית, על האדם לקבוע לו "עיתים לתורה" – לקבוע זמנים ללימוד ולקריאת ספרים העוסקים בהשפעה. עצה שלישית: על האדם לגרום לסביבה לעסוק בהשפעה, כלומר לדאוג שהחברים לא יצאו ממחשבות על השפעה. שהמחשבות האלה יהיו מעל לכל, מעל האגו. המאמצים הללו שהאדם עושה, מעוררים את האור המחזיר המוטב שיפעל עליו. האדם חייב להבין שעליו לחייב את הבורא להאיר לו ולא לחכות שזה יקרה מעצמו. אז הבורא יגדיל באדם את הרצון לקבל, ולעיתים אף יעורר בו רצון להשפיע, כדי לעורר בו ניצוץ שאותו יביא לקבוצה.