Home >> עצות וקטעים >> למרק את הבשר

למרק את הבשר

איך ייסורים גשמיים עוזרים לי ליצור כלי רוחני?

הייסורים הגשמיים "ממרקים את הבשר", כלומר עוזרים לנו להגיע לשאלה למה אנחנו סובלים, ומכך לשאלה מה הטעם בחיי. הכאב עוזר לי לראות עד כמה הגוף שלי אפסי ועד כמה החיים הגשמיים הם אפסיים ומקדמים אותנו בצורה עקיפה.

כשאני מגלה עד כמה אני הפוך מהמטרה, ועל זה כואב לי, אז אני צריך לתקן את מה שכואב בפנים, את הנשמה השבורה, ואותה יכול לתקן רק העליון.