Home >> מילון מושגים >> למעלה מהדעת

למעלה מהדעת

מה זה נקרא ללכת למעלה מהדעת ובשביל מה זה טוב?
ללכת למעלה מהדעת זה לשמוע את דעת המורה, לברר מה דעתך האישית, לראות שהן מנוגדות זו לזו, ולעשות לפי דעת המורה. בשביל לעלות למדרגה העליונה אתה חייב לקבל את דעת העליון שהבורא שם לפניך. בשביל זה הוא שם.