Home >> עצות וקטעים >> למה לא לבד ?
חיבור

למה לא לבד ?

"אני אוהב להיות לבד, לכן איני רוצה להגיע לכנס שבו עלי ליצור קשר עם אחרים. מה לעשות ?"

כדאי לעשות את המאמץ ולהגיע, למרות המאבקים הפנימיים שבתוכי. הבירורים האלו שאדם מרגיש בתוכו – חוסר רצון להתחבר, התחושה שאני נמצא במקום פיזית אבל לא מנטלית, תחושת הלבד, כל הבירורים האלו הם בירורים רוחניים. אם אדם לא יעבור את הבירורים האלה, הוא לא יגלה את הטבע שלו שהוא אנטי בורא ולא ידע מה לתקן. אנו צריכים לגלות את החלל הריק שבינינו, את חוסר הרצון להתחבר ואז התיקון מתחיל. צריך לנסות להזיז הצידה את כל ההפרעות הפיזיות, ולעשות חשבון פנימי כדי לראות את האמת.