Home >> עצות וקטעים >> לחדור לפנימיות הקבוצה
קבוצה

לחדור לפנימיות הקבוצה

כיצד מתגברים על מצבי אדישות ורוע בקבוצה ? קודם כל, לא צריכים לשים לב למה שקורה בקבוצה מבחינה חיצונית. כלומר, לא מעניין אותי אם יש אדישות, עצב, רוע או בכי בקבוצה, אני סותם את אוזניי לכל זה ומתעלם מהחיצוניות. עלי לכוון עצמי לחיבור עם החברים מבחינה פנימית, לחדור לתוך הקשר הפנימי בין כל חברי הקבוצה. לאחר מכן, אני מתחיל להשפיע לחברים בצורה חיצונית – עושה להם מצב רוח מרומם, התלהבות, מזכיר להם על חשיבות המטרה. אין צורך לשמוע על מה הבכי או הרוע. הם בוכים, ואני צריך להראות להם את ההפך, להשפיע להם מצב רוח מרומם. אלו שתי הפעולות היחידות שעלי לעשות – להיות איתם בחיבור בתוך הקשר הפנימי שבקבוצה, והשפעה בצורה חיצונית.