Home >> עצות וקטעים >> לזכור את הבורא

לזכור את הבורא

הבורא מעורר את האדם בכל הזדמנות שבאה מהאדם.

העיקר הוא לא להתנתק מנוכחות הבורא ולהגיע להרגשה שהניתוק מהבורא הוא הצרה הגדולה ביותר שיכולה להיות בחיים שלי, ואז לא משנה לי איזה מצבים אני עובר, העיקר לא לאבד את המחשבה על הבורא. הבורא מעורר את האדם בכל הזדמנות שבאה מהאדם, ואני צריך לעשות את המאמץ להתרומם מעל הרגשת האגו שלי לנקודת המגע הראשונה עם הבורא.