Home >> מילון מושגים >> להתקיים ברוחניות
רוחניות

להתקיים ברוחניות

מה זה נקרא "להתקיים" בעולם שלנו ובעולם העליון. בעולם שלנו הכוח העליון לא מופיע בגלוי לפנינו, ולכן אנחנו מגדירים את המציאות רק בקיום החומר. כלומר "בריאה" בעולם שלנו זה היא כל מי שיש לו איזשהו סוג של חומר: דומם, צומח, חי. זה מה שנקרא אצלנו "קיים". וברוחניות לא מתחשבים בחומר, אלא מתחשבים בעצמאות. כדי שיהיה נברא, הוא צריך להיות עצמאי. מידת העצמאות שביצור היא זו שקובעת את מידת הנברא שבו, את מידת קיומו. כלומר, ברוחניות "קיים" פירושו שיש לו מציאות בפני עצמו, מחוצה לכוח העליון.