Home >> עצות וקטעים >> להתעורר בשלט רחוק
להתעורר בשלט רחוק

להתעורר בשלט רחוק

מי לוחץ על הכפתורים של השלט הרחוק שמעורר אותך? הקריאה בספר הזוהר היא כמו לחיצה על הכפתורים של השלט הרחוק, וכך אנחנו מעוררים אחד את השני. אתה מעורר אותי ואני מעורר אותך, כי לבד אי אפשר, ובשביל זה יש קבוצה.