Home >> עצות וקטעים >> להתכונן לכנס הבא
בני ברוך

להתכונן לכנס הבא

מה מומלץ לעשות בכדי להתכונן לכנס הקרוב? כשאני מתכונן לכנס אני צריך לבדוק עד כמה נחוץ לי להיות במעמד הזה, להיות מקושר לארוע הזה, ולעורר את עצמי לקראתו. מומלץ לראות ערבי תרבות מכנסים קודמים, כי הצפיה בהם מכינה את האדם, מתוך הרגש שהצפיה מפעילה בו. אפילו אם זה במקום לקרוא או לראות שיעורים קודמים, שרק מבלבלים את האדם אם הם לא באים יחד עם מעשה.