Home >> עצות וקטעים >> להתחבר להמונים
להתחבר להמונים

להתחבר להמונים

איך מפיצים את החוכמה להמונים?

אם אנו רוצים לפנות לקהל הרחב ולא ליחידים כמו שקורה היום צריך לפנות דרך השפה שלהם:

משברים, אקולוגיה, חינוך, מה יקרה מחר, כל מה שקורה בעולם הבלתי צפוי הזה.

 

מה שקורה היום זה עדיין מופץ ליחידים. מי שרואה את הערוץ שלנו או דרך האינטרנט אלו הם היחידים.

וצריך עכשיו להתמקד בהפצה להמונים. את זה עושים על-ידי שימוש במילים שהם מבינים, ובלי להזכיר

את המילה קבלה.

 

התרופה הראשונה זה חיבור. הכוונה עכשיו היא לגלות את החיבור של ההמונים, ואת זה אי אפשר לעשות

על-ידי שימוש במילה "קבלה" או מונחים נוספים שההמון לא מבין. צריך לדבר אליהם בשפה שלהם. כמו

שאמר רמב"ם, להמון מביאים את החוכמה הזאת לאט לאט.אחר כך הם כבר יבינו, בסוף התהליך.