Home >> עצות וקטעים >> להסביר את חוקי הטבע לעולם
חוקי הטבע

להסביר את חוקי הטבע לעולם

איך עלינו להסביר את חכמת הקבלה לכלל האנושות? האנושות כבר הגיעה לאגו המקסימאלי, ולכן עכשיו אנחנו כבר יכולים להסביר לכולם על התמונה הכללית של המציאות. אנחנו צריכים לפשט את התמונה כמה שיותר, ולהסביר לכולם למה יש את כל הבעיות במשפחה, בבריאות, במערכת הכלכלית, בטבע וכו'.  אנחנו צריכים להסביר לכולם על החוקים שלפיהם העולם פועל, ולהסביר להם איך להפסיק לקבל מכות, בדיוק כמו שאדם מבין איך כוח המשיכה פועל ולא חווה אותו כעונש, אלא כחוק. ככה הם צריכים להבין.