Home >> עצות וקטעים >> להיות רגיש אליו

להיות רגיש אליו

אני צריך להיות רגיש למצבים שמגיעים מלמעלה כדי לעורר אותי.

הבורא נמצא איתנו בקשר תמידי, בכל רגע ורגע. אם אני רגיש ומכויל אל הבורא, אז כל מצב ומצב מעורר אותי אליו. אם אני לא מספיק רגיש המצבים הולכים ונהיים כבדים יותר, גדולים יותר, חמורים יותר, עד שהם ירדו לרמת הרגישות הגסה בה אני נמצא ואני אבין שזה מלמעלה, כי בשביל זה הם באים.