Home >> עצות וקטעים >> להידבק בעליון
להידבק בעליון

להידבק בעליון

איך אני יכול לדעת שאני בכיוון הנכון? השכל והרצון, המוח והלב, צריכים לעבוד יחד, בצורה הדדית, מתוך הבנה שאני מוסר למוח את השלטון ולא הולך אחרי הרצון. אני מכניס את הראש שלי לאח"פ דעליון, לקבוצה, ודבק בה. רק כך אני יכול להתעלות מעל הרצון שלי ולדעת שאני הולך בכיוון הנכון.