Home >> עצות וקטעים >> להזמין את המאור
המאור

להזמין את המאור

אינני מרגיש את הרע, האם בכל זאת אוכל להזמין את המאור, תוך הישענות על איזה שהוא רע כללי ?  אם עדיין, אני לא נמצא בגילוי התכונה האמיתית שלי, שבה אומרים לי שאני אמור להיות, לא צריך לשחק במשחקי שנאה. אלא תמיד להשתוקק לטוב, כי הרע נמצא. אז איך אגלה אותו ? דרך ההשתוקקות לטוב, אהיה יותר קרוב לאור. לפי מעשיי הפשוטים, האור יאיר ואגלה את האמת, שאני נמצא ברע. הפעולות שלי צריכות להיות מכוונות רק להזמנת המאור, שכבר יראה לי מי אני, יראה לי שאני רע. אח"כ המאור יראה לי שאני חייב להיפטר מהרע וגם יראה לי מה הוא הטוב, שאליו אני חייב להגיע, וכך אנו עוברים ממצב למצב. לא צריך להתחשב במצב עצמו, לחטט, להרגיש אותו, ולהתחשב בכל ההבחנות למיניהן. להיפך, כמה שיותר נזלזל במצב כך יטיב. עדיף להתרוצץ כמו ילד קטן, שמחפש כל הזמן את החידוש. לא לנסות ולהבין את המצב, "לא החכם למד", אלא רק להשתוקק שהמאור ישנה אותי. כך אתקדם מהר.