Home >> עצות וקטעים >> לגלות מציאות רוחנית
מציאות רוחנית

לגלות מציאות רוחנית

תוסיף רצון להשפיע, תגלה מציאות רוחנית. אנחנו צריכים לגלות על עצמנו עד כמה שאנחנו רק רצון, רצון ליהנות בלבד. אני לא מסוגל לעשות כלום – לא לקבוע שום דבר, לא לראות , לא לחשוב וכו', אם זה לא בתוך הרצון לקבל שלי, אם אני לא מוציא מזה תועלת לטובתי. כל המציאות מונחת לפנינו, כל מה שיש, ואנחנו לא רואים אותה ולא מרגישים אותה, מפני שאנחנו מרגישים רק את מה שטוב לרצון לקבל. אם נהפוך ותו לרצון להשפיע, נרגיש עולם אחר. הרצון לקבל לא מתבטל, הוא לא נעלם. המציאות כפי שאנחנו מכירים אותה כעת, עם הגוף הפיזי, נשארת. אבל מעל לרצון לקבל אני קונה רצון להשפיע, ובמידה שיש חי רצון להשפיע, עד כמה שהוא גדול יותר, אני מגלה את מציאות העולם הרוחני.