Home >> עצות וקטעים >> לגלות כלים חדשים בשמחה
כלים חדשים

לגלות כלים חדשים בשמחה

איך אתה מתייחס להכבדת הלב? אם אני נמצא במצב שאני מרגיש את עצמי ריק, אבל לא בא לי שום דבר לעשות, אני מסכים עם המצב וקבור בו, אני לא מוצא בעצמי כוחות, ואני לא רואה בזה משהו שאני צריך להתגבר עליו, זה לא נכון. אני צריך להסתכל על המצב הזה כעל מצב שבו אני מקבל כלים חדשים. זו נקודה מאוד חשובה – או שאני מסתכל על המצב כעל הכבדת הלב, ואז קשה לי או שאני מגלה את המצב החדש בשמחה. בכבדות הזו, הבורא שם את עצמו לפני ודורש ממני להתאמץ בשביל להכיר אותו. אני נמצא מול משהו שעדיין לא ידוע לי, אבל העניין מונח לפני.