Home >> עצות וקטעים >> לגדל אהבה
אהבה

לגדל אהבה

האם לפתוח סכסוכים בין בני זוג או לכסות אותם באהבה ? אהבה צריכה להיות מטרתית, אחרת היא לא תחזיק. לכן, צריכים לפתוח בגלוי סכסוכים, לברר אותם ולעצור בשלב מסויים שבו מחליטים כי מכאן והלאה לא בודקים יותר ושוכחים, מכסים באהבה. אם כל הזמן נכסה באהבה זה לא יהיה בסדר. חייבים לפתוח בגלוי סכסוכים. בואו נהיה ריאלים, אנחנו לא זוג יונים, שנינו אגואיסטים – במשהו אנחנו מסכימים ובמשהו לא, אני מוותר ובת הזוג מוותרת. עלינו לגדל את האהבה שבינינו, כי יש לה זכות קיום בפני עצמה, והדרך לגדל אותה היא רק ע"י ויתורים. כל אחד מבני הזוג מוותר במשהו ובמשהו לא. כך מגדלים אהבה.