לבוש

לבוש

מהו לבוש ברוחניות ? לבוש הוא מצב בו הנברא מרגיש שהוא הפוך מהבורא כיוון שהחומר שלו הוא רצון לקבל, ועל הרצון לקבל הזה הוא יכול לשים כוונה, לבוש. לכן אם הנברא יעבוד עם הרצון לקבל שלו בכוונה על מנת להשפיע אז הוא יהיה בדיוק דומה לאור ובכך הוא ישיג את מטרת הבריאה.