Home >> עצות וקטעים >> לאן אני נוטה

לאן אני נוטה

אני צריך לחפש כל הזמן איך לקבל חשיבות לחיבור מהסביבה.

יש בי שתי נטיות: נטייה טבעית לעצמי, ונטייה מלאכותית מחוצה לי, כלפי החיבור. אני צריך לחפש כל הזמן איך לקבל התרשמויות מהסביבה ולקבל ממנה חשיבות לחיבור וגילוי הבורא. אם אני מצליח בזה, אני מצליח לגלות את הקשר בינינו, ובמידת גילוי הקשר מתגלה הבורא.