Home >> מילון מושגים >> כלי של ערבות
כלי של ערבות

כלי של ערבות

מהו כלי של ערבות ברוחניות? אנחנו מתקיפים את עצמנו, את העצלות. האם יש משהו שנמצא בחוץ שאותו אני הולך להתקיף? לא, אלא אני מתקיף את עצמי, קודם כל את העצלות שלי, את הגאווה שלי ואת ההרגלים הקודמים שלי. אני צריך להגיע למצב בו אני נמצא מעל לכל החשבונות האלו, שאני מאבד את עצמי בתוך כולם, בכוונה, בשאיפה לדחוף את עצמי להיות בין כולם, ושם אני רוצה להיות, לאבד את עצמי, לקבל את השכל והרגש של כולם, ממש כאילו אני הולך לאיבוד. זה מה שאני רוצה. זה נקרא לקבל כלי של ערבות.